A város szellemi életét immár hosszú évek óta meghatározó Vas-Vár Örökség Népfőiskola elnökét: Baranyai Gábort kérdeztük egyesületük múltjáról és jövőképéről, miközben a legmeghatározóbb előadások is újra előtérbe kerültek.

– Milyen célból, milyen elvek alapján alapítottátok az egyesületet?

– Az egyesület 2002-ben alakult. A tagok Molnár V. József grafikusművész, néplélek- és néprajzkutató vasvári előadásait hallgatva, Jóska felvetésére döntöttek úgy, hogy egyesületet alapítanak, és az Örökség Népfőiskolai Szövetség tagegyesületévé válnak. A megalakulásban oroszlánrésze volt Sejber Mihálynak, Drimmer Lászlónak és Németh Imre Zsoltnak. Jómagam, 2004 decemberében a gyászos emlékezetű, kettős állampolgárságról szóló népszavazás hatására csatlakoztam az egyesülethez. Célunk, hogy a nemzet, a vallás, a társadalom és az egyén szerves egységben működjön, a magyar kultúrát, történelmet, néphagyományt mindjobban megismerjük és megismertessük.


– Kik a tagjai a Vas-Vár Örökség Népfőiskolának?

– Jelenleg harmincan vagyunk, a harmincas korosztálytól felfelé. Egyesületünknek bárki tagja lehet, aki alapszabályunkat elfogadja. Honlapunkon megtalálható a belépési nyilatkozat, amit kitöltve az elnökséghez kell eljuttatni. Alelnökünk dr. Kiss Attila, titkárunk Németh Józsefné Molnár Viktória, az elnök pedig jómagam vagyok ez évtől.

– Milyen szempontok alapján hívtok neves, vagy kevésbé ismert, de munkájukban, kutatásaikban kiemelkedő tevékenységet végző előadókat rendezvényeitekre?

– Fő szempontunk a kötődés magyar kultúránkhoz, nyelvünkhöz, történelmünkhöz. Czakó Gábor író nagy sikerű nyelvészeti előadást tartott, Botlik József, Makkai Béla történelmi előadásai sok érdeklődőt vonzanak. Margittai Gábor író, újságíró a szórvány magyarokról írt több könyvet, eljutott a Kárpát-medencétől Európa és Ázsia több magyar tudatú néptöredékéig. Előadása kapcsán kerültünk kapcsolatba Bedécs Gyula tanár úrral. Tanár úr több érdekes előadást tartott az I. világháborús emlékhelyekről. 2012-ben emléktúrát szervezett a Doberdóra, amin néhány tagunk is részt vett. Az erről szóló beszámoló honlapunkon olvasható. Az emléktúra szervezésében mi is segítettünk. Vasvári vagy helyi kötődésű előadókat is szívesen hívunk meg. Dr. Zágorhidi Czigány Balázs a város  történetéről beszélt, Kovács Jenő mérnök erdélyi elhagyatott és pusztulásra ítélt magyar épített emlékek gondozásáról, Zentai Zoltán, a Nyugat-magyarországi Egyetem munkatársa szibériai és madagaszkári úti élményeiről. A kertészkedés sokakat érdekel, ezért vendégünk volt Mezei Ottóné, aki a biodinamikus kertészkedésről beszélt. Baji Béla a permakultúrás rendszerekről, Balogh Lajos a Savaria Múzeum Természettudományi Osztályának vezetője az özönnövényekről tartott érdekfeszítő előadást.
A National Geographic Channel neves magyar tudósok bevonásával létrehozta a Népünk Genetikai Családfája című kiállítást. Ennek kapcsán tárlatot szerveztünk és meghívtuk dr. Fóthi Erzsébetet, a Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tár osztályvezetőjét,
aki antropológiai előadást tartott a kutatások alapján. Németh Zsolt fizikus többször beszélt a Szent Koronáról, a veleméri és a csíksomlyói templomról. Brenner Jánosról, meggyilkolásáról és a boldoggá avatási eljárásról Császár István atya tartott előadást – tájékoztat, majd hozzáfűzi: – Szervezetünk AVOP-LEADER pályázat keretében dokumentálta a Vasi Hegyhát 23 településén található kőszobrokat, feszületeket, Mária-emlékműveket. A munkát Sejber Mihály, egyesületünk korábbi elnöke és Tausz István helytörténész végezte. A fotódokumentáció egy részéből több kiállítást tartottunk. A munkáról a Vasvári Újság többször beszámolt, honlapunkon olvashatnak róla az érdeklődők, valamint a 300 kép egyes felvételeit is megtekinthetik.

– Mely előadások maradtak igazán emlékezetesek a vasváriak számára?

– Nagyon jó hangulatúak voltak a 2013-ban elhunyt Teodóz atya előadásai. Jáki Sándor Teodóz atya, bencés szerzetes, a „csángók apostola”, népdalkutató. Kivétel nélkül mindig telt házat vonzott, szívesen mesélt a csángóknál tett utazásairól és a lelkes közönséget is többször megénekeltette. Dr. Varga Tibor és Molnár V. József előadási mindig emlékezetesek.

– Mely szervezetekkel álltok szorosabb kapcsolatban?

– Jó a kapcsolatunk a Nagy Gáspár Kulturális Központtal, állandó támogatóink között szerepelnek. Programjaink döntő többségét náluk bonyolítjuk le, ehhez minden segítséget megkapunk részükről. A Vasvári Játékszínnel közösen minden évben megemlékezünk a doni áttörésről. A Domonkos Kolostor Alapítvánnyal együttműködve több előadást szerveztünk. Ilyen volt dr. Gyürki László prelátus előadássorozata szentföldi útjairól, a Bibliáról Kisléghy Nagy Ádám festőművész előadása vagy Jáki Sándor Teodóz atya előadásai a csángókról, a magyar nyelvről. Néhány, az önkormányzat által szervezett előadásba is belefolytunk. A vasszilvágyi székhelyű Magyar Nyugat Könyvkiadóval szintén szoros a kapcsolatunk. A kiadó vezetője, dr. Gyurácz Ferenc révén – aki egyben a Vasi Szemle főszerkesztője – sikerült dr. Botlik József történészt többször is elhívni. Emlékezetes dr. Botlik József és dr. Makkai Béla előadása a perem-magyarokról.

– A vasvári fiatalok fogékonyak a népfőiskola rendezvényei iránt?

– Sajnos kevés fiatal látogatja az előadásokat, pedig a diákigazolvánnyal érkezők ingyen bejöhetnek. Programjaink megjelennek a Vasvári Újságban, honlapunkon, a városi honlapon, a facebookon és plakátokon egyaránt. Havi rendszerességű feladvány formájában tervezem az érdeklődőbb fiatalokat megszólítani, ez még formálódik a fejemben. Szeretném Bán Mórt, a nagy sikerű Hunyadi könyvsorozat íróját Vasvárra hívni, ő is sok fiatal érdeklődésére tarthat számot.

– Milyen terveitek vannak a jövőre nézve?

– Továbbra is hasonló előadásokat szervezünk, ezáltal is erősítve a nemzettudatot. A keresztény kultúra, a mai világban való keresztény lét megismertetését, a fokozatosan felbukkanó problémákra adható vallásos válaszok közvetítését fontosnak tarjuk. A kertészkedéssel kapcsolatos előadások szintén szerepelnek céljaink között. A nehezen „fenntartható fejlődés” miatt ez egyre jobban érdekel mindenkit.

Vasvári Újság (2015. szeptember 28.)Támogatók

 

Vasvár Város Önkormányzata
 
Nagy Gáspár Kulturális Központ
 

Galambos István

 

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Ajánló

Búzaszem – film

Magyar Nyugat Könyvkiadó

 

 

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés